Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současnost školy

Školní budova
skola1_m.jpgNaši školu najdete v klidném zákoutí Svatavy v blízkosti vlakového nádraží a autobusových zastávek. Sídlíme v přízemní budově, která prošla ve školním roce 2008/2009 rekonstrukcí. Dostali jsme nová okna se žaluziemi a vzhled školní budovy vylepšily i nové vstupní dveře, přes letní prázdniny nám budovu vesele vymalovala firma pana Mlejnka. Věříme, že se žákům bude ve škole líbit.

Učebny
skola2_m.jpgVe škole je pět učeben, kdy čtyři slouží jako kmenové třídy a jedna jako
školní družina. Učebny jsou vybaveny novým výškově nastavitelným nábytkem, novými tabulemi a velkým množstvím pomůcek, včetně radiomagnetofonů s CD, v jedné učebně je i televize s videem a DVD. V každé třídě je počítačová sestava s tiskárnou, kterou mohou využívat učitelé i žáci, k vyhledávání informací na internetu nebo k práci s výukovými programy. Jedna třída slouží také jako počítačová učebna se čtyřmi počítači, kromě nich mají žáci k dispozici šest notebooků, které se mohou přenášet do jednotlivých tříd podle potřeby výuky, neboť ve škole je k dispozici přes 50 výukových CD. Do budoucna bychom rádi počet počítačů navýšili, aby každý žák mohl pracovat s počítačem samostatně.

skola3_m.jpgŽáci mají k dispozici školní knihovnu, kde si mohou půjčovat knihy pro potřeby ve vyučovacích hodinách nebo pro zábavu o přestávkách.

 

Školní jídelna
jidelna2_m.jpgÚtulná
školní jídelna se nachází v samostatné budově, vzdálené 300 metrů od školy, kde nám paní kuchařka vaří dobré obědy a s vedoucí školní jídelny se snaží o zdravý variabilní jídelníček.


Zázemí pro sport
Škola nemá vlastní tělocvičnu, proto využíváme nedalekou tělocvičnu Městyse Svatava, která byla také nedávno rekonstruována. Přes léto využíváme prostory školní zahrady nebo hřiště v obci. Třetí a čtvrtý ročník absolvují Každoročně plavecký kurz, v rozsahu 20 hodin, v bazénu Základní školy Marie Majerové v Sokolově, kam děti vozí autobus hrazený zřizovatelem školy. V rámci tělesné výchovy využíváme také vhodné přírodní prostředí v obci, v zimě např. chodíme s dětmi bobovat na nedaleké hřiště.

Zahrada
Školní zahradu využívají děti nejen při tělesné výchově, ale mohou si zde hrát jak v době přestávek, tak při pobytu ve školní družině.

Pedagogický sbor
Je tvořen paní ředitelkou, třemi učitelkami a vychovatelkou školní družiny. Jedná se o zkušené pracovnice, které se svými formami a metodami práce snaží naplňovat motto našeho Školního vzdělávacího programu Základní škola hravě a vesele. Paní ředitelka se snaží vytvořit podmínky pro sebevzdělávání, na které klade důraz, seberealizaci a nechává učitelkám maximální svobodu. Paní učitelky prošly řadou metodických kurzů zaměřených například na činnostní učení, projektové vyučování, využívání metod u dětí se specifickými poruchami učení a mnoha dalšími. I v malém počtu plníme úkoly výchovného poradce a koordinátora protidrogové prevence.

Škola a rodiče
Vítáme otevřenou komunikaci a rodiče se mohou kdykoliv bez obav vyjádřit. Své připomínky a dotazy mohou vznést prostřednictvím zástupců Školské rady, osobně na pravidelných třídních schůzkách a domluvených konzultacích nebo telefonicky.
Rodiče mohou sledovat naši práci na nástěnce u Úřadu městyse Svatava, nástěnce v mateřské škole nebo školním webu.