Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o opatřeních v naší MŠ

5. 5. 2020

INFORMACE O OPATŘENÍCH V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

 V OBDOBÍ OD 25. KVĚTNA 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

 

 

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali, bude provoz mateřské školy opět zahájen 25. května 2020, stejně jako ve škole základní.

V následujících řádcích, bychom Vás chtěly seznámit s podmínkami provozu mateřské školy, které vycházejí z pokynů MŠMT.

Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy je nutné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen ,,rouška“) a dodržování odstupu 2 metry(není nutno u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Před mateřskou školou a v šatně minimalizovat shromažďování osob, doprovázející osoba se pohybuje v prostorách mateřské školy v roušce. Při vstupu do šatny si desinfikujte ruce desinfekcí, která je zde připravena. V šatně se zdržujte co nejkratší dobu.

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Paní učitelka dětem změří tělesnou teplotu a dítě, které nemá zvýšenou teplotu, zároveň nevykazuje příznaky akutního onemocnění dýchacích cest, si od rodičů převezme. Vyskytnou-li se tyto příznaky u dítěte během dne, telefonicky vyzve rodiče k jeho okamžitému vyzvednutí.

Při odchodu dítěte z mateřské školy po obědě či odpoledne předá učitelka dítě rodiči (jiné osobě) v přední části chodby.

Prosíme rodiče, aby se zbytečně nepohybovali v prostorách školy.

Děti a pracovnice mateřské školy v prostorách mateřské školy roušky nosit nemusí.

Pro výjimečné případy dejte dětem do skříňky podepsanou roušku v igelitovém sáčku.

Ve všech místnostech školy je umístěna dezinfekce na ruce, ve zvýšené míře bude probíhat dezinfekce prostor, povrchů, kterých se děti dotýkají, větrání místností. Mytí rukou bude probíhat častěji. Pro pobytu venku budeme využívat pouze zahradu naší mateřské školy. Stravování bude probíhat v běžné podobě.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze(vysoký tlak)

4. Porucha imunitního systému, např.

          a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

          b) při protinádorové léčbě,

          c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že Vaše dítě patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem                    zdravotnictví, a

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

V době od 25. května do 6. července a od 10. srpna do 31. srpna bude z důvodu rekonstrukce  probíhat předškolní vzdělávání pouze v budově třídy TUŽKY ANIČKY. Pokud nenastanou komplikace, zahájí děti ze třídy myšky Bublinky školní rok 2020/2021 v nově zrekonstruovaných prostorách.

V době letních prázdnin, od 7. července do 9. srpna, bude mateřská škola uzavřena.

Omezení provozu bude mít vliv na výši úplaty za předškolní vzdělávání. Tato bude úměrně snížena dle počtu odchozených dnů.

Žádáme rodiče, aby zvážili docházku dětí do mateřské školy, využívali ji jen v nezbytně nutných případech, kdy musí být na svých pracovištích, aby nedávali děti do mateřské školy, pokud dítě není zcela zdravé, nebo pokud patří do rizikové skupiny.

                                                                                                                             

S přihlédnutím k výše uvedeným podmínkám provozu naší mateřské školy chystáme pro všechny naše děti (i ty, které teď nebudou mateřskou školu navštěvovat) program na oslavu Mezinárodního dne dětí.

Ani budoucí školáci nepřijdou o rozloučení se školkou a pasováním na školáky (i když v jiné podobě, než jste zvyklí).

Chystáme také další náměty na práci pro Vaše děti.

Sledujte webové stránky – nástěnka MŠ

 

V nejbližších dnech Vás budeme telefonicky kontaktovat.

příloha_čestné_prohlášení[782].pdf

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a trpělivost.

Kolektiv pedagogických pracovnic MŠ Svatava