Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řídícím učitelem na škole byl v této době Antonín Maier, který nastoupil r. 1874. Nově otevřenou školu navštěvuje již 211 žáků, kde ve třech třídách spolu s řídícím učitelem vyučuje také pomocný učitel Ondřej Siegert.
V letech 1877 až 1893 se na škole vystřídalo několik učitelů, Wildt Bruno, Gabriela Engelbertová a Julie Trauchová.
1893 - stoupl počet dětí na 309 a školní budova byla rozšířena přístavbou o čtyři učebny a byli ustanoveni další učitelé, Fr. Trauch a Jos. Görlich.
1902 - proběhla další přístavba školy, kdy došlo ke zřízení i tělocvičny a všechny místnosti školy byly opatřeny parním topením. Počet žáků neustále stoupal a byly otvírány další třídy.
V roce 1904 odešel řídící učitel A. Maier do penze a nově byl ustanoven Otto Nikasch a pod jeho vedením došlo v roce 1909 k rozdělení na dívčí a chlapeckou školu (školní kronika uvádí rok 1908).
1909/1910 - působil jako řídící učitel na dívčí škole František Tranch a na chlapecké škole Otta Nikasch, každá škola měla 5 tříd.
V období 1914 až 1918 počet žáků stále stoupal, proto byla školní tělocvična přeměněna na dvě nové třídy a na náměstí postavena nová tělocvična, která je používána jako školní již od roku 1919. V roce 1917 odešel do penze řídící učitel Otta Nikasch a na jeho místo nastoupil Robert Pöschl, který na škole působil až do roku 1924.

Významným dnem se stal 27. říjenhist-sk-03-m.jpg 1919 - byla otevřena dvoutřídní menšinová česká škola v budově stávající školy německé.1926 - 24. října došlo k otevření nové samostatné budovy české menšinové školy, která nese č.p. 276. Všechny české zápisy o škole byly bohužel zničeny.

V roce 1926 se stal řídícím učitelem Quido Kogler. V letech 1933 až 1934 působí na škole jako řídící učitel František Tranch, po němž převzal školu řídící učitel Ervín Schmieger.
Od školního roku 1935/1936 bylo na německých školách ve Svatavě zavedeno vyučování českému jazyku.
Ve školním roce 1938/1939 převzal vedení chlapecké školy řídící učitel Karel Lössl a vedení dívčí školy řídící učitel Rudolf Pfrogner, kteří na školách působili po celou dobu okupace.

pokračování