Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie po roce 1945

Dne 17. 7. 1945 bylo zahájeno vyučování na české obhist-sk-04-m.jpgecné škole ve Svatavě za přítomnosti 18 žáků a řídícím učitelem byl jmenován Jaroslav Nosek.

1945/1946 – řídící učitel Jaroslav Nosek
školní rok zahájen s 50 žáky ve dvou třídách a ukončen se 114 žáky ve třech třídách.

 

1946/1947 - řídící učitel Jaroslav Nosekhist-sk-05-m.jpg
I. třída – Jaroslav Nosek
II. třída - Anna Nosková
III. třída - Marie Brantlová
IV a V. třída - Bohuslava Seitzová
Školní rok ukončen se 191 žáky.
                                                                                      učitelský sbor

1947/1948 - řídící učitel Jaroslav Nosek
školní rok zahájen již se 300 žáky v 8. třídách.
Od 1. 3. 1948 byl řídící učitel Jan Nosek převeden na Základní školu do Krajkové a na jeho místo ustanoven zatímní řídící učitel Václav Urban, ten působil na škole až do konce školního roku 1956/1957, kdy byl na vlastní žádost přeložen do Prahy.
Byly prováděny velké opravy školní budovy, která byla ve velmi špatném stavu, hlavně z hlediska hygienického a možnosti vytápění.

hist-sk-06-m.jpg

pokračování