Jdi na obsah Jdi na menu
 


1948/1949 – školní rok zahájen se 300 žáky v osmi třídách.
V tomto školním roce byla na školu ve Svatavě ustanovena učitelka Anna Prytoluková, později provdaná Meinlová, která na škole působila až do svého odchodu do důchodu v roce1982. Po celou dobu svého působení se věnovala těm nejmladším žáčkům.
1949/1950 – školní rok zahájen se 354 dětmi, otevřeny již tři první třídy. Vyučovalo se celkem v 9. třídách. Do školního obvodu patřily obce Svatava, Lísková a Čistá.
16. září 1949 navštívil školu spisovatel a ilustrátor Ondřej Sekora, kulturní patron
sokolovského okresu.
1950/1951 – školní rok zahájen se 370 žáky, vyučovalo se již v 11 třídách od 1. do 5. ročníku. Do školy docházely již jen děti ze Svatavy.
Učitelům v práci a ve styku s rodiči pomohly žákovské knížky, které byly zavedeny v 2. pololetí školního roku.
1951/1952 – vyučovalo se v 10 třídách, po dvou v každém ročníku. Nejpočetnější byly druhé třídy, II.A 40 žáků a II.B 41 žáků. V následujících letech se počet žáků i tříd stabilizoval.1. září 1956 došlo ve Svatavě k otevření jedné třídy zvláštní školy, pobočky Zvláštní školy v Sokolově, kam bylo převedeno 16 žáků 1.až 3. ročníku. Ve třídě vyučovala Hedvika Zemanová.
1957/1958 – novým ředitelem školy se stal Miroslav Valenta, který na škole působil,
s jednoletou přestávkou, až do školního roku 1977/1978.
Od 1. září 1957 byla ve Svatavě zřízena osmiletá střední škola s celkem 14. třídami, 2. odděleními družiny mládeže a školní jídelnou. Ve školní budově je pouze 11 učeben, proto se ve 3. a 4. ročníku vyučuje na směny a je naplánována výstavba školičky k odstranění nedostatku učeben. Počet žáků v jednotlivých třídách se pohybuje od 29 až do 42.
1958/1959 – v tomto školním roce vyjelo 29 žáků na školu v přírodě na Boží Dar u
Jáchymova do rekreační chaty pracujících dolu Medard, která byla žákům k dispozici v rámci patronátní smlouvy.
1959/1960 – v tomto školním roce má již škola 16 tříd a do užívání je předána nová školní budova – školička, kde byly umístěny 4 třídy. Tato školní budova slouží žákům i nyní.
1960/1961 – v tomto školním roce má škola již 18 tříd, z důvodu nedostatku učeben je ve 2. a 3. ročníku zavedeno střídavé vyučování.
V tomto školním roce dostávají poprvé žáci veškeré učební pomůcky a učebnice zdarma. Nastupuje nová paní učitelka Věra Skalická později provdaná Končalová, která zde působila až do svého odchodu do důchodu v roce 1999.
1968/1969- v tomto školním roce byl zaveden pětidenní rozvrh, neboť od 1. října byl zaveden pětidenní pracovní týden.
1971/1972 – ředitelem školy jmenován do 9. 11. 1971 Karel Borský, dosavadní zástupce ředitele, po jeho odchodu byl do funkce dosavadního ředitele jmenován Václav Kubal.
1972/1973 se vrací do funkce ředitele Miroslava Valenta a setrvává v ní až do konce školního roku 1977/1978. Jako ředitel školy ve Svatavě působil 21 roků, jeho manželka Zdena Valentová působila na škole také 21 roků jako učitelka 1. stupně.
1978/1979 – ředitelem školy jmenován dosavadní zástupce ředitele Vojtěch Čertík, který ve funkci setrvá do konce školního roku 1981/1982.
1979/1980 – rozhodnuto o uzavření školní budovy, která je ve velmi špatném technickém stavu. Ve Svatavě zůstává pouze 1. stupeň, 4 třídy, který je umístěn v přístavbě z roku 1959 – školičce.
1980/1981 – školní rok zahájen již pouze se 4. třídami, kde vyučovali Vojtěch Čertík, Věra Končalová, Anna Meinlová a Jaroslav Herold.
1982/1983 – nově jmenovaná ředitelka Marie Hradská. Pedagogický sbor ve složení Marie Hradská, Růžena Puchingerová, Věra Končalová, Jaroslav Herold působil na škole beze změn až do konce školního roku 1988/1989, kdy odchází Jaroslav Herold.
1989/1990 byla zahájena přístavba jedné třídy, sborovny, ředitelny a kabinetu, ke stávající školičce, neboť prostory malé školy byly již dlouhodobě nevyhovující. Vyučování v tomto školním roce probíhalo v náhradních prostorách školní družiny, jídelny a bývalého materiálového střediska.
1990/1991 – vyučování zahájeno opětovně v budově školy
1992/1993 – do funkce ředitelky jmenována Eva Košťálová, která zde působila do konce školního roku 1997/1998
1998/1999 – jmenování do funkce ředitelky školy Mgr. Růženy Puchingerové, která ve funkci působí do současné doby.
Zdrojem informací je kniha Svatava - Z historie význačné hornické a průmyslové obce, autorů Ing. Jaroslava Jiskry, Ph.D. a Miroslava Müllera a Školní kronika Svatava.

zpět