Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školy

Naše mateřská škola je dvoutřídní, je umístěna ve velmi pěkném, klidném prostředí v blízkosti lesa. Školu obklopuje rozsáhlá zahrada, kterou využíváme po celý rok. Škola má dva pavilony, v každém se nachází jedna třída. K pohybovým aktivitám slouží i prostorná tělocvična vybavená množstvím nářadí a náčiní. Součástí školy je i školní jídelna- děti mají zajištěno celodenní stravování.

Kapacita MŠ je 44 dětí.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd.

Do první třídy- třídy myšky Bublinky- jsou zapsány děti ve věku 3-5 let,

do třídy druhé-třídy tužky Aničky- děti 4- 6-ti leté a děti s odkladem školní docházky.

S dětmi si hrají a novým věcem je učí paní učitelky Eva Šebestová a Lucie Giňová ve třídě myšky Bublinky, Jana Andršová a Jana Adamcová ve třídě tužky Aničky.

Dobroty nám vaří paní kuchařky Květoslava Komárková a Dagmar Giňová. Vedoucí školní jídelny je Magdaléna Grossmannová Paní Giňová a Grossmannová se starají také o to, aby u nás bylo všude čisto. Drobné opravy a údržbu zahrady obstará pan Harvalík

Provoz mateřské školy 6,oo- 16,oo

Denní režim

6,oo- 8,00 scházení dětí , hry

8,00-9,30 dopolední činnosti, hry, svačina

9,3o-11,30 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,30-12,15 příprava na oběd, oběd, hygiena

12,15- 14,15 odpočinek, hygiena

14,15- 16,oo svačina, odpolední zábavné činnosti, rozcházení dětí