Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školská rada

Školská rada
Je zřízena podle §167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a umožňuje účast zřizovateli, zákonným zástupcům (rodičům) a pedagogickým pracovníkům na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který zároveň stanovuje počet jejích členů a vydává volební řád. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb. školská rada

  1. se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na základních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy,
  6. projednává návrh rozpočtu na další rok a vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámí řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení Školské rady ZŠ Svatava

Zástupci zřizovatele Zástupci školy Zástupci rodičů
Jana Adamcová Mgr. Soňa Goralková Jakub Mach
Pavel Mleziva Mgr. Eva Suchopárová Lenka Netíková
Richard Šeda Mgr. Libuše Šťovíková Olga Szabó