Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současnost školy

Školní budovabudova_skoly.jpg
Naši školu najdete v klidném zákoutí Svatavy v blízkosti vlakového nádraží a autobusových zastávek. Od září 2016 sídlíme v opravené budově staré školy, která je po celkové rekonstrukci. Školu jsme si krásně vyzdobili a doufáme, že se všem u nás bude líbit.

Učebnyinterier.jpg
Ve škole je šest učeben, kdy jedna z nich slouží jako interaktivní učebna. Učebny jsou vybaveny novým výškově nastavitelným nábytkem, novými tabulemi a velkým množstvím pomůcek, včetně radiomagnetofonů s CD. V každé třídě je počítačová sestava s tiskárnou, kterou mohou využívat učitelé i žáci, k vyhledávání informací na internetu nebo k práci s výukovými programy. V interaktivní učebně jsou k dispozici notebooky pro každého žáka a interaktivní tabule.

Žáci mají k dispozici školní knihovnu, kde si mohou půjčovat knihy pro potřeby ve vyučovacích hodinách nebo pro zábavu o přestávkách.

 

Školní družina a školní jídelna
jidelna2_m.jpgOd 2. 9. 2019 je školní družina přestěhována do budovy, kde se nachází i útulná školní jídelna. Je
vzdálená 300 metrů od školy, kde nám paní kuchařka vaří dobré obědy a s vedoucí školní jídelny se snaží o zdravý variabilní jídelníček.


Zázemí pro sport
Škola nemá vlastní tělocvičnu, proto využíváme nedalekou tělocvičnu Městyse Svatava, která byla také nedávno rekonstruována. Přes léto využíváme prostory školní zahrady nebo hřiště v obci. Třetí, čtvrtý a pátý ročník absolvují každoročně plavecký kurz, v rozsahu 20 hodin, v sokolovském bazénu, kam děti vozí autobus hrazený zřizovatelem školy. V rámci tělesné výchovy využíváme také vhodné přírodní prostředí v obci, v zimě např. chodíme s dětmi bobovat na nedaleké hřiště. Každý rok se snažíme zajistit pro žáky týdenní lyžařskou školičku a kurz bruslení.

Zahrada
Školní zahradu využívají děti nejen při tělesné výchově, ale mohou si zde hrát jak v době přestávek, tak při pobytu ve školní družině.

Pedagogický sbor
Je tvořen paní ředitelkou, pěti učitelkami, vychovatelkou školní družiny a v případě potřeby asistentem pedagoga. Jedná se o zkušené pracovnice, které se svými formami a metodami práce snaží naplňovat motto našeho Školního vzdělávacího programu Základní škola hravě a vesele. Paní ředitelka se snaží vytvořit podmínky pro sebevzdělávání, na které klade důraz, seberealizaci a nechává učitelkám maximální svobodu. Paní učitelky prošly řadou metodických kurzů zaměřených například na činnostní učení, projektové vyučování, využívání metod u dětí se specifickými poruchami učení a mnoha dalšími. I v malém počtu plníme úkoly výchovného poradce, koordinátora protidrogové prevence, koordinátora-metodika ICT.

Škola a rodiče
Vítáme otevřenou komunikaci a rodiče se mohou kdykoliv bez obav vyjádřit. Své připomínky a dotazy mohou vznést prostřednictvím zástupců Školské rady, osobně na pravidelných třídních schůzkách a domluvených konzultacích nebo telefonicky.
Rodiče mohou sledovat naši práci na nástěnce u Úřadu městyse Svatava, nástěnce v mateřské škole nebo školním webu.