Jdi na obsah Jdi na menu
 


uvodni-foto.jpg

ZŠ a MŠ Svatava, příspěvková organizace 
Pohraniční stráže 81, 357 03 Svatava
IČO: 699 83 551
Právní forma: příspěvková organizace
Datová schránka: 4g8mstv
Ředitelka školy: Mgr. Růžena Puchingerová
Telefon ZŠ: 352 609 048, 721 029 836
E-mail: svatava@skolasvatava.cz

 

 

............................................................................
Upozornění pro rodiče - ŠKOLNÍ JÍDELNA

Stravné za měsíc květen 125 Kč a červen 500 Kč prosíme zaplatit nejpozději do 8. června.
Přeplatek stravného se bude vracet v září 2020. Děkujeme za spolupráci.

.........................................................................................
INFORMACE O OPATŘENÍCH V NAŠÍ MŚ

I mateřská škola zahájí 25. 5. 2020 provoz. V odkazu najdete informace o podmínkách provozu MŠ, s kterými bychom Vás rády seznámily:

                                                    INFORMACE O OPATŘENÍCH V MŠ.pdf

                                                    PŘÍLOHA ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ[782].pdf

…...………………………………...…………………………...……………………………

Vážení rodiče, rády bychom Vás informovaly o obnovení provozu naší ZŠ.

Dle pokynů MŠMT budou žáci rozděleni do skupin max. 15 žáků, které zůstanou neměnné do konce školního roku. Skupiny budou utvořeny po termínu 18. 5. 2020 (do té doby prosíme o vyjádření Vašeho zájmu o docházku do školy). Po tomto termínu již žáka do utvořených skupin nebude možné zařadit. Školní skupiny budou mít o cca 15 minut rozdílný začátek i konec výuky, aby nedocházelo ke shromažďování ve společných prostorách školy a po vyučování ve školní jídelně. Výuka ve škole bude probíhat za dodržování hygienických opatření (rouška pro společné prostory a společné aktivity, skupina bude vzdělávána v jedné třídě bez přesunů). Odpolední část školního dne (místo školní družiny) bude přístupná pouze žákům 1. a 2. ročníku, a to v učebně, kde tato skupina bude dopoledne vyučována (učebna I. třídy). Konec odpoledních aktivit bude v 15.45 hodin.
Ve všech třídách, toaletách, na chodbách školy i v prostorách školní jídelny je zajištěna desinfekce.
Žáci musí mít roušku ve společných prostorách školy a školní jídelny. Ve třídě při dodržení rozestupů a při výuce mít roušku nemusí. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky.
Rodiče žáků, kteří se budou dále vzdělávat distančně, vždy ráno obdrží učivo (v založených whatsappových skupinách), které se bude daný den ve škole vyučovat a žáci ho budou plnit doma. V dopoledních hodinách jim v případě potřeby bude vyučující k dispozici.
Prosíme Vás rovněž o prostudování čestného prohlášení a seznámení se s výčtem rizikových skupin, tak jak je stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. Vyplněné a podepsané čestné prohlášení pošlete po žácích 25. 5. 2020. Bez něj se nemůže žák výuky ve škole účastnit.

příloha_čestné_prohlášení[782].pdf

Děkujeme všem rodičům za zodpovědné zvážení všech okolností a za spolupráci.
Kolektiv pedagogů ZŠ Svatava
………………………………………………………...……

Informace o otevření mateřské školy

Informace o otevření MŠ jsme doručili rodičům domů, obsah dopisu je k nahlédnutí zde:

Otevření MŠ

O dalších postupech Vás budeme informovat

.............................................................................
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Informace o zápisu do MŠ najdete zde: Zápis do MŠ

Dokumenty ke stažení : 

…………………………………………………………………….

STRAVNÉ A ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
za duben se bude platit až po otevření MŠ
Částka za úplatu se sníží podle doby uzavření MŠ

……………………………………………………………………………………


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Starosta městyse nařizuje v  souladu s usnesením Vlády České republiky č. 194, ze dne 12. března 2020
a dále dle ustanovení & 22, odst. 1 zákona č. 240/2000Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
 (krizový zákon)

uzavření objektu mateřské školy, Podlesí 70, 357 03  Svatava
od 16. 3. 2020 do odvolání.
 
      
........................................................................................................................................

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11.3.2020
zrušit kvůli koronaviru výuku  v ZŠ, SŠ a VOŠ do odvolání.

Kroužky ve škole také nebudou do odvolání. 
Ve školní jídelně se pro důchodce a cizí strávníky vaří!
Obědy pro žáky budou automaticky odhlášeny.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf

................................................................................................................................................
yes CO ČEKÁ ŽÁKY V NAŠÍ ŠKOLIČCE?

 

 • Školní vzdělávací program „Základní škola hravě a vesele“
 • klidné prostředí malé školy - 1. až 5. ročník
 • výuka anglického jazyka a informatiky od 1. ročníku
 • zapojení do volnočasových aktivit probíhajících na škole 
  • kroužek keramický, recitačně-dramatický, sportovní
 • možnost zapojení do krajských a okresních školských soutěží
 • v rámci TV kurzy bruslení, lyžování, plavání, stolní tenis
 • reprezentace školy
  • Sportovní liga škol 1. stupně ZŠ
  • Hejtmanův pohár
  • Štafetový pohár
  • Olympijský víceboj
 • projekty
  • divadelní a kulturní akce
  • Rej čarodějnic
  • Den Země
  • Zahradní slavnost
  • ​Pasování na ČTENÁŘE
  • Vítání občánků – Městys Svatava
  • Rozsvícení vánočního stromečku
  • Společné akce s MŠ
 • spolupráce s
  • DDM Sokolov
  • Městys knihovnou Svatava
  • Městskou knihovnou v Habartově i v Sokolově
  • Policií ČR - prevence kriminality (AJAX)
  • MěPolicií Sokolov (STRÁŽNÍK PAVEL)
 • nabízíme
  • v provozu 6.00 – 15.45 hodin školní družinu a stravování ve ŠJ
  • velmi dobrou vybavenost výukovým HW – SW
  • nízký počet žáků ve třídách - možnost individuálního přístupu
  • kvalitní vzdělávání s odkazem na vysokou úspěšnost našich žáků při
   • přijímacím řízení na gymnázia
   • talentových zkouškách do sportovní třídy.

...............................................................................................................................

uvod.jpg

Mateřská škola
Podlesí 70, 357 03 Svatava

 

 

 

Vedoucí učitelka MŠ: Jana Andršová
Telefon MŠ: 352 609 327
E-mail: svatavaskolka@skolasvatava.cz
andrsova.jana@skolasvatava.cz
Účetní: Magdalena Grossmannová
E-mail: grossmannova.magdalena@skolasvatava.cz

 

S kamarády hravě chceme žít zdravě
 

ovoce.jpg

logo-20hranat-r.jpg

.........................................................................................................................................
Admin: Mgr. Libuše Šťovíková stovikova.libuse@skolasvatava.cz