Menu

Pohraniční stráže 81, Svatava 357 03 • IČO: 699 83 551 • Právní forma: příspěvková organizace • Datová schránka: 4g8mstv

Základní škola a mateřská škola Svatava
příspěvková organizace
school ico

Kde najdete?

 • Adresa:
 • Pohraniční stráže 81
 • 357 03 Svatava
 • mapa
 • Ředitelka ZŠ a MŠ
 • Mgr. Růžena Puchingerová
school ico

Kde najdete?

 • Adresa:
 • Podlesí 70
 • 357 03 Svatava
 • mapa
 • Vedoucí učitelka MŠ
 • Jana Andršová

"Základní škola hravě a vesele - S kamarády hravě chceme žít zdravě"

srdce

Historie školy

1800 - 1945

Počátek školního vyučování ve Svatavě se nedá přesně zjistit. Původně navštěvovaly děti farní školu v Lomnici. Teprve počátkem 19. století je možno s určitostí zjistit, že i ve Svatavě byla škola.
1820 – okolo roku 1820 byla ve Svatavě zahájena výuka v kočovné škole. Děti neměly vlastní učebnu a výuka probíhala každý týden v jiném rodinném bytě.
První zkoušený učitel Jan Merz, působil na škole v letech 1839 až 1850. V této době se pohyboval počet dětí mezi 43 až 55.
V letech 1850 až 1864 působil na škole učitel František Grünes, za jeho působení stoupl počet dětí až na 70.
1859 - došlo k vybudování jednopatrové školní budovy na místě pastoušky, s jednou třídou, která byla 1869 rozšířena o další třídu, ta byla přemístěna do pronajatého hostince. V této době působí na škole řídící učitel Josef Bauer a učitel E.Glowatzki.
1869 – zavedena povinná školní docházka od šestého do čtrnáctého roku věku, počet školních dětí stoupal, proto bylo nutno postavit odpovídající školní budovu, ve které se začalo vyučovat ve školním roce 1876/1877. A opět po generální opravě se v budově začalo vyučovat od školního roku 2016/2017.

historická fotografiehistorická fotografie

Řídícím učitelem na škole byl v této době Antonín Maier, který nastoupil r. 1874. Nově otevřenou školu navštěvuje již 211 žáků, kde ve třech třídách spolu s řídícím učitelem vyučuje také pomocný učitel Ondřej Siegert.
V letech 1877 až 1893 se na škole vystřídalo několik učitelů, Wildt Bruno, Gabriela Engelbertová a Julie Trauchová.
1893 – stoupl počet dětí na 309 a školní budova byla rozšířena přístavbou o čtyři učebny a byli ustanoveni další učitelé, Fr. Trauch a Jos. Görlich.
1902 – proběhla další přístavba školy, kdy došlo ke zřízení i tělocvičny a všechny místnosti školy byly opatřeny parním topením. Počet žáků neustále stoupal a byly otvírány další třídy.
V roce 1904 odešel řídící učitel A. Maier do penze a nově byl ustanoven Otto Nikasch a pod jeho vedením došlo v roce 1909 k rozdělení na dívčí a chlapeckou školu (školní kronika uvádí rok 1908).
1909/1910 – působil jako řídící učitel na dívčí škole František Tranch a na chlapecké škole Otta Nikasch, každá škola měla 5 tříd.
V období 1914 až 1918 počet žáků stále stoupal, proto byla školní tělocvična přeměněna na dvě nové třídy a na náměstí postavena nová tělocvična, která je používána jako školní již od roku 1919. V roce 1917 odešel do penze řídící učitel Otta Nikasch a na jeho místo nastoupil Robert Pöschl, který na škole působil až do roku 1924.

Významným dnem se stal 27. říjen 1919 – byla otevřena dvoutřídní menšinová česká škola v budově stávající školy německé.1926 – 24. října došlo k otevření nové samostatné budovy české menšinové školy, která nese č.p. 276. Všechny české zápisy o škole byly bohužel zničeny.

V roce 1926 se stal řídícím učitelem Quido Kogler. V letech 1933 až 1934 působí na škole jako řídící učitel František Tranch, po němž převzal školu řídící učitel Ervín Schmieger.
Od školního roku 1935/1936 bylo na německých školách ve Svatavě zavedeno vyučování českému jazyku.
Ve školním roce 1938/1939 převzal vedení chlapecké školy řídící učitel Karel Lössl a vedení dívčí školy řídící učitel Rudolf Pfrogner, kteří na školách působili po celou dobu okupace.

Historie po roce 1945

Jaroslav NosekDne 17. 7. 1945 bylo zahájeno vyučování na české obecné škole ve Svatavě za přítomnosti 18 žáků a řídícím učitelem byl jmenován Jaroslav Nosek.

1945/1946 – řídící učitel Jaroslav Nosek
školní rok zahájen s 50 žáky ve dvou třídách a ukončen se 114 žáky ve třech třídách.

 

učitelský sbor1946/1947 - řídící učitel Jaroslav Nosek
I. třída – Jaroslav Nosek
II. třída - Anna Nosková
III. třída - Marie Brantlová
IV a V. třída - Bohuslava Seitzová
Školní rok ukončen se 191 žáky.
                                                                                     

1947/1948 – řídící učitel Jaroslav Nosek
školní rok zahájen již se 300 žáky v 8. třídách.
Od 1. 3. 1948 byl řídící učitel Jan Nosek převeden na Základní školu do Krajkové a na jeho místo ustanoven zatímní řídící učitel Václav Urban, ten působil na škole až do konce školního roku 1956/1957, kdy byl na vlastní žádost přeložen do Prahy.
Byly prováděny velké opravy školní budovy, která byla ve velmi špatném stavu, hlavně z hlediska hygienického a možnosti vytápění.

historická fotografie

1948/1949 – školní rok zahájen se 300 žáky v osmi třídách.
V tomto školním roce byla na školu ve Svatavě ustanovena učitelka Anna Prytoluková, později provdaná Meinlová, která na škole působila až do svého odchodu do důchodu v roce1982. Po celou dobu svého působení se věnovala těm nejmladším žáčkům.
1949/1950 – školní rok zahájen se 354 dětmi, otevřeny již tři první třídy. Vyučovalo se celkem v 9. třídách. Do školního obvodu patřily obce Svatava, Lísková a Čistá.
16. září 1949 navštívil školu spisovatel a ilustrátor Ondřej Sekora, kulturní patron
sokolovského okresu.
1950/1951 – školní rok zahájen se 370 žáky, vyučovalo se již v 11 třídách od 1. do 5. ročníku. Do školy docházely již jen děti ze Svatavy.
Učitelům v práci a ve styku s rodiči pomohly žákovské knížky, které byly zavedeny v 2. pololetí školního roku.
1951/1952 – vyučovalo se v 10 třídách, po dvou v každém ročníku. Nejpočetnější byly druhé třídy, II.A 40 žáků a II.B 41 žáků. V následujících letech se počet žáků i tříd stabilizoval.1. září 1956 došlo ve Svatavě k otevření jedné třídy zvláštní školy, pobočky Zvláštní školy v Sokolově, kam bylo převedeno 16 žáků 1.až 3. ročníku. Ve třídě vyučovala Hedvika Zemanová.
1957/1958 – novým ředitelem školy se stal Miroslav Valenta, který na škole působil,
s jednoletou přestávkou, až do školního roku 1977/1978.
Od 1. září 1957 byla ve Svatavě zřízena osmiletá střední škola s celkem 14. třídami, 2. odděleními družiny mládeže a školní jídelnou. Ve školní budově je pouze 11 učeben, proto se ve 3. a 4. ročníku vyučuje na směny a je naplánována výstavba školičky k odstranění nedostatku učeben. Počet žáků v jednotlivých třídách se pohybuje od 29 až do 42.
1958/1959 – v tomto školním roce vyjelo 29 žáků na školu v přírodě na Boží Dar u
Jáchymova do rekreační chaty pracujících dolu Medard, která byla žákům k dispozici v rámci patronátní smlouvy.
1959/1960 – v tomto školním roce má již škola 16 tříd a do užívání je předána nová školní budova – školička, kde byly umístěny 4 třídy. Tato školní budova slouží žákům i nyní.
1960/1961 – v tomto školním roce má škola již 18 tříd, z důvodu nedostatku učeben je ve 2. a 3. ročníku zavedeno střídavé vyučování.
V tomto školním roce dostávají poprvé žáci veškeré učební pomůcky a učebnice zdarma. Nastupuje nová paní učitelka Věra Skalická později provdaná Končalová, která zde působila až do svého odchodu do důchodu v roce 1999.
1968/1969 – v tomto školním roce byl zaveden pětidenní rozvrh, neboť od 1. října byl zaveden pětidenní pracovní týden.
1971/1972 – ředitelem školy jmenován do 9. 11. 1971 Karel Borský, dosavadní zástupce ředitele, po jeho odchodu byl do funkce dosavadního ředitele jmenován Václav Kubal.
1972/1973 se vrací do funkce ředitele Miroslava Valenta a setrvává v ní až do konce školního roku 1977/1978. Jako ředitel školy ve Svatavě působil 21 roků, jeho manželka Zdena Valentová působila na škole také 21 roků jako učitelka 1. stupně.
1978/1979 – ředitelem školy jmenován dosavadní zástupce ředitele Vojtěch Čertík, který ve funkci setrvá do konce školního roku 1981/1982.
1979/1980 – rozhodnuto o uzavření školní budovy, která je ve velmi špatném technickém stavu. Ve Svatavě zůstává pouze 1. stupeň, 4 třídy, který je umístěn v přístavbě z roku 1959 – školičce.
1980/1981 – školní rok zahájen již pouze se 4. třídami, kde vyučovali Vojtěch Čertík, Věra Končalová, Anna Meinlová a Jaroslav Herold.
1982/1983 – nově jmenovaná ředitelka Marie Hradská. Pedagogický sbor ve složení Marie Hradská, Růžena Puchingerová, Věra Končalová, Jaroslav Herold působil na škole beze změn až do konce školního roku 1988/1989, kdy odchází Jaroslav Herold.
1989/1990 byla zahájena přístavba jedné třídy, sborovny, ředitelny a kabinetu, ke stávající školičce, neboť prostory malé školy byly již dlouhodobě nevyhovující. Vyučování v tomto školním roce probíhalo v náhradních prostorách školní družiny, jídelny a bývalého materiálového střediska.
1990/1991 – vyučování zahájeno opětovně v budově školy
1992/1993 – do funkce ředitelky jmenována Eva Košťálová, která zde působila do konce školního roku 1997/1998
1998/1999 – jmenování do funkce ředitelky školy Mgr. Růženy Puchingerové, která ve funkci působí do současné doby.
Zdrojem informací je kniha Svatava - Z historie význačné hornické a průmyslové obce, autorů Ing. Jaroslava Jiskry, Ph.D. a Miroslava Müllera a Školní kronika Svatava.

Svátek

Dnes je 17.6.2024

Svátek má Adolf

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den boje proti desertifikaci a suchu

Zítra má svátek Milan

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Další